Podmínky k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Podmínky k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášeníGenerální Finanční ředitelství splnilo svůj slib a vydalo Pokyn GFŘ D-29, ve kterém specifikuje podmínky k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, dle kterých mají správci daně odpouštět plně, či částečně, pokuty za pozdě podaná kontrolní hlášení. Je to zajímavé čtení. Generální finanční ředitelství je tentokrát velmi konkrétní. Alespoň v některých částech. Třeba v té, kde je popsáno, kdy pokutu prominout nelze.

Podmínky k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Pokyn se vztahuje k pokutám dle  § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH. To jsou ty pokuty za 10 000,- až 50 000,-.

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

I když ono je to asi tak, že v první třetině textu (pokyn má 9 stran) se velmi podrobně specifikuje, za jakých podmínek správce daně NESMÍ pokutu prominout.

V další třetině se pak píše o tom, kdy by odpustit mohl a za jakých podmínek. V poslední třetině je pak návod,  podle kterého se určuje kolik se vlastně může odpustit.

Docela mě pobavilo, že pokyn i velmi podrobně popisuje, co je to vlastně živelná pohroma. Vězte tedy:

Živelná pohroma

Za živelní pohromu se považuje nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

Tedy pokud na vaši firmu spadla lavina, tak můžete alespoň utišit svoji mysl tím, že využijete následující ustanovení pokynu.

Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení dle § 101e ZDPH a § 101f ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH.

A bude vám odpuštěno 100% pokuty. Nicméně musíte zaplatit správní poplatek 1 000,- Kč, aby se někdo vaší žádostí vůbec zabýval.

Na druhou stranu. Já to sice trošku zlehčuji, ale pokyn opravdu popisuje množství situací, kdy lze odpustit ze zdravotních důvodů. Což se určitě bude hodit menším společnostem, nebo živnostníkům.

Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: