DPH z nedobytné pohledávky

DPH z nedobytné pohledávkyMnoho lidí neví, že existuje možnost získat od státu DPH z nedobytné pohledávky či pohledávek. DPH odvedenou státu, kterou nám ale dlužník nezaplatil. Cesta k DPH (nebo přesněji ke zvýšení nároku na odpočet DPH) je trnitá, plná obstrukcí a ne vždy zakončená úspěchem. Přesto se domnívám že sporadické využití zmíněné možnosti je dáno spíše nízkým povědomím o její existenci, než tím, že v konkrétních případech ji nebylo možné využit.

DPH z nedobytné pohledávky

Celý princip spočívá v tom, že si můžete nárokovat DPH z pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V zákonu o DPH je tato možnost ukotvena v §44 a náležitosti opravného daňového dokladu, který při této příležitosti budeme vystavovat, najdeme v §46. Celá záležitost má ovšem (jak jinak) několik háčků. Pojďme se na ně podívat.

Jak se tedy k odvedenému DPH dostat

Musí být splněno několik podmínek, jejich výčet najdeme právě v §44 zákona o DPH.

První a nejdůležitější z nich je, že dlužník musí být v insolvenčním řízení. Bohužel nárokovat si DPH z pohledávky za firmou, která „jen“ nemá na zaplacení jen tak nelze. Nestačí ani, že byl na našeho dlužníka podán insolvenční návrh. Náš dlužník se musí nacházet v insolvenčním řízení a soud rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka (§44 odst.1. písmeno a). Je tedy nutné dlužníky sledovat (nebo alespoň ty, u kterých máme uložené větší peníze) a zjišťovat, zda se v insolvenčním řízení nacházejí, nebo ne. Anebo varianta druhá. Sami bez lítosti dlužníka do insolvence pošlete.

Podmínek je ale povícero

DPH lze uplatnit pouze z pohledávky, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku (§44 odst.1.). Tedy pohledávka vzniklá týden před rozhodnutím soudu zákonná kritéria nesplňuje. Musí jít tedy o staré pohledávky.

Svoji pohledávku musíte musíte také přihlásit, pohledávka musí být zjištěná a v insolvečním řízení se k ní musí přihlížet (§44 odst.1. písmeno b).

Nesmíte se svým dlužníkem být nijak propojeni. Tedy nesmíte být osobami blízkými, společníky téže společnosti a nesmíte ani být kapitálově propojeni (§44 odst.1. písmeno c).

Dlužník musí být stále plátcem daně z přidané hodnoty a pohledávka nesmí být starší než 3 roky (§44 odst.3). Zejména podmínka, že dlužník musí být stále plátcem je zákeřná. Jedna z prvních věcí, co insolvenční správci dělají je to, že firmu odhlásí z plátcovství. Nicméně v mnoha případech to udělat nemohou, nebo je to pro ně nevýhodné. Tedy jistý prostor por uplatnění nároku pořád je.

Podmínek je ještě o něco málo víc (doporučuji §44 pročíst), ale vyjmenované jsou ty nejdůležitějsí.

Nicméně tu nejdůležitější jsem si nechal ke konci. Věřitel musí dlužníkovi doručit daňový doklad podle §46 odst.1. Dříve, než jste schopni prokázat takové doručení, nemůžete si daň nárokovat. Pokud prokázat můžete, nárokujete si v období ve kterém jste doklad doručili. Dokazovat můžete různými způsoby (stejně jako u klasických dobropisů dle §42). Nejčastěji asi doklad pošlete doporučeně a dokazujete poštovní dodejkou. doporučuji opravné daňové doklady zasílat do rukou insolvenčního spráce. Ten je zřídka bývá nekontaktní.

A už jsme velmi blízko toho se domoci DPH z nedobytné pohledávky.

Jak tedy takový doklad vypadá

Citace §46

(1) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 1 obsahuje

 1. označení věřitele,
 2. daňové identifikační číslo věřitele,
 3. označení dlužníka,
 4. daňové identifikační číslo dlužníka,
 5. spisovou značku insolvenčního řízení,
 6. evidenční číslo daňového dokladu,
 7. evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
 8. den vystavení daňového dokladu,
 9. den uskutečnění původního plnění,
 10. celkovou dlužnou částku,
 11. výši opravené daně,
 12. odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava výše daně provedena.

Vyrobíte doklad, pošlete insolvenčnímu správci a snížíte si vlastní daňovou povinnost. Nicméně jsou zde ještě další povinnosti. Pokud takovou opravu učiníte jste povinni předložit jako přílohu k daňovému přiznání:

 1. kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v tomto daňovém přiznání, a
 2. výpis z přehledu oprav pro daňové účely provedených v tomto daňovém přiznání.

A aby toho nebylo málo. Pokud se k nějakým penězům z původní pohledávky dostanete, třeba vám insolvenční správce pošle zhruba oněch 7% z původní pohledávky (alespoň tolik činil v roce 2015 průměrný výnos z insolvence), tak je musíte naopak dodanit daní z přidané hodnoty.

Do 15 dnů od přijetí platby musíte vyrobit opravný daňový doklad dle §46 (tentokrát ale nikoliv dle odstavce prvního, ale druhého), doručit ho dlužníkovi a samozřejmě si svoji daňovou povinnost zvýšit. Dan se v tomto případě počíta „shora“, z obdržené částky dle §37 odst.2 (stejně třeba jako z přijaté zálohy)

Náležitosti opravného daňového dokladu, na základě kterého dodaníte došlou platbu:

(2) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 6 obsahuje

 1. označení věřitele,
 2. daňové identifikační číslo věřitele,
 3. označení dlužníka,
 4. daňové identifikační číslo dlužníka,
 5. evidenční číslo daňového dokladu,
 6. evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle odstavce 1,
 7. den vystavení daňového dokladu,
 8. den přijetí úplaty,
 9. výši přijaté úplaty,
 10. výši daně z přijaté úplaty.

Jak vidno, dostat se k DPH z nedobytné pohledávky není nic jednoduchého. Pro pár stovek takovou torturu asi podstupovat nebudete. Pokud máte ale u dlužníka v DPH desítky tisíc a ta možnost existuje, bylo by dobré ji alespoň zkusit využit. Uvědomte si, že výše zmíněný výnos z pohledávky v insolvenčním řízení je 7%. Pokud se vám podaří se dostat k DPH, tak je to dalších 21% navíc. A to je značný rozdíl.

Odkaz: Zákon o dani z přidané hodnoty na www.zakonyprolidi.cz

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: